🌏💐คณะสิ่งแวดล้อมร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 86 ปี
29 / เม.ย. / 2565
🌏💐คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี
🗓โดยวันที่ 1 พ.ค. 65 ผศ. ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เข้ามอบต้นไม้มงคลร่วมแสดงความยินดี แก่คณะวนศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี พร้อมกันนี้ ผศ. ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ ได้มอบต้นไม้และของที่ระลึกให้แก่บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อม ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์
แชร์