🥳🎓ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อม ประจำการศึกษา 2563
31 / มี.ค. / 2565

🥳🌏คณะสิ่งแวดล้อม 💐ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน เนื่องในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แชร์