🥳 🎉คณะสิ่งแวดล้อม “ร่วมส่งความสุข” เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 🎉
31 / ธ.ค. / 2564
วันที่ 29 ธ.ค. 64 🥳 ผศ. ดร.สุรัตน์ บังเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้า 🎉”อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565” แด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🎉
แชร์