💐วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79
04 / ก.พ. / 2565
ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
💐วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย
แชร์