🎉ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช👏👏
13 / ม.ค. / 2565
🎉ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสิ่งแวดล้อมคนเก่ง👏 👏
💐นางสาวสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช 🔹นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในที่ปรึกษาของ รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
📍เนื่องในโอกาสได้รับทุนได้รับทุนวิจัย “ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565” จาก วช.(สำนักงานวิจัยแห่งชาติ)
🔸 เรื่อง “การพัฒนาวิธีการบำบัดสารปนเปื้อนร่วมในน้ำใต้ดินโดยใช้เปอร์ซัลเฟตกระตุ้นด้วยเมทัลออกไซด์นาโนคอมโพสิท” 👏👏
แชร์