🥳 ขอบคุณ ทุกคณะ สถาบัน ใน มก. 🎉 ที่ร่วมอวยพรปีใหม่ 2565 แด่ คณะสิ่งแวดล้อม
30 / ธ.ค. / 2564
วันที่ 16 ธ.ค. 64 🥳 🎉ผศ. ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ พร้อมคณะ จากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
วันที่ 24 ธ.ค. 64 🥳 🎉นางพงศ์พงา เนตรหาญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และคณะบุคลากร จากสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 🎉
วันที่ 28 ธ.ค. 64 🥳 🎉 ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายกำจัด รื่นเริงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565
วันที่ 29 ธ.ค. 64 🥳 🎉คณะบุคลากร จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2565 แด่ คณะสิ่งแวดล้อม
แชร์