Vgreen คณะสิ่งเเวดล้อม จัดงานสัมมนาเพื่อระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เรื่อง “FIGHTING FOOD WASTE สู่การจัดการขยะอาหารที่ยั่งยืน”
02 / พ.ค. / 2566

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
🏩 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
❇️ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Vgreen) คณะสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ กรมควบคุมมลพิษ จัดงานสัมมนาเพื่อระดมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เรื่อง “FIGHTING FOOD WASTE สู่การจัดการขยะอาหารที่ยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงานชุดโครงการวิจัย #สวก. เรื่อง “การบริหารจัดการขยะอาหารเชิงบูรณาการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

แชร์