มัชฌิมนิเทศ นิสิตปี 1 มก. กำแพงแสน เทอม2/64
29 / พ.ย. / 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

พิธีมัชฌิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อม มก. กำแพงแสน

วัน – เวลา

🗓วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

🕛12.00 น.

แชร์