นิสิตจ่ายค่าเทอมภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 (Tuition payment period)
12 / ต.ค. / 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

นิสิตสามารถจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้ผ่านระบบ หรือรายละเอียดด้านล่างนี้

https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/flow_fin.pdf

—————————————————————-

Students can pay their course enrollment fees online, or you can get further information by clicking on the link provided below.

https://registrar.ku.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/flow_fin.pdf

แชร์