Big Cleaning ENVI Tech 2024
19 / มี.ค. / 2567 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


เชิญชวนนิสิต บัณฑิต นักวิจัย: ร่วมกันทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2567

วัน-เวลา: 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. – 16:30 น.

สถานที่: ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 อาคาร EV1

รายละเอียดกิจกรรม:

  • ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องแลป
  • เช็คและจัดเรียงอุปกรณ์ที่ใช้งานในห้องแลป
  • ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ โต๊ะและเคาน์เตอร์

สิ่งที่คุณควรนำมา:

  • เสื้อผ้าที่สบาย
  • ถุงมือ
  • ผ้าเช็ดทำความสะอาด (ทางภาควิชามีเตรียมไว้ให้บางส่วน)
  • อื่นๆ (ตามความต้องการส่วนตัว)

ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม:

  • เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในทีม
  • ช่วยกันเพิ่มความสะอาดและเป็นระเบียบในห้องแลป
  • มีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่และสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนนิสิต บัณฑิต และนักวิจัย

ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม! หวังว่าเราจะได้พบกันในวันที่ 28 มีนาคมนี้ครับ/ค่ะ! 🧹🌟

แชร์