มัชฌิมนิเทศ นิสิตปี 2 มก. กพส. เทอม2/64 : วิชา Solid Waste
29 / พ.ย. / 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

มัชฌิมนิเทศ : เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มก. กำแพงแสน 👉วิชา Solid Waste

วัน – เวลา

🗓วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

🕙10.00 น.

แชร์