การเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ครั้งที่ 1
23 / ก.พ. / 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้และการรับมือต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

แชร์