กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41
23 / ก.พ. / 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสา นิสิต สวล.40-41 ร่วมคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลขยะจากกิจกรรมท่องเที่ยวในงานรับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 4  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.30 น.

สถานที่

แหลมผักเบี้ย

วันที่ / เวลา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.30 น.

แชร์