การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง
23 / ก.พ. / 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การบริการวิชาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแก่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ จังหวัดระยอง จนประสบความสำเร็จคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  “อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (HSSE)” ของเชลล์ไทยแลนด์ 2019

แชร์