💐พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก. กพส.
31 / ส.ค. / 2565 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียด

พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2565

🗓 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 🕑 12.30 -1 4.00 น.

📍ห้องเธียร์เตอร์  ชั้น  1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ

12.30-13.00  นิสิตลงทะเบียน

13.00-13.05  นิสิตกล่าวถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู

13.05-13.20  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมกล่าวคำไหว้ครู

13.20-13.30  ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีมอบพานไหว้ครูแก่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

และคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม

13.30-13.40  คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

13.40-13.50  พิธีมอบตุ้งติ้งให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม และ

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม 

13.50-13.55  คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

13.55-14.00  นิสิตแสดงมุฑิตาจิตมอบพวงมาลัยไหว้ครูให้แก่คณาจารย์คณะ

สิ่งแวดล้อม

14.00 นิสิตประเมินผลโครงการไหว้ครูและเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู

แชร์