พิธีวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมครบรอบ 11 ปี
25 / ก.ค. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม EV 1 มก.
📌กำหนดการพิธี
เวลา 08.30-10.00 น. – ลงทะเบียน ต้อนรับผู้บริหาร และผู้มาร่วมงานแสดงความยินดี บริเวณโถงชั้น 2
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม EV1
เวลา 10.30 น. – พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

  • ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์
  • ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์
  • พระสงฆ์อนุโมทนา
  • พระสงฆ์พรมน้ำมนต์
  • เสร็จพิธี

เวลา 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ชั้นลอย อาคารคณะสิ่งเเวดล้อม EV1


แชร์