โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
03 / พ.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣📢ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 เเละคณาจารย์ ร่วมงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
🗓 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 14.00 น.
📌ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งเเวดล้อม มก.

แชร์