เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์
25 / พ.ย. / 2564 สํานักงานเลขานุการ
รายละเอียด
🌏 🌿 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ฐานของทรัพยากรธรรมชาติ บนฐานความคิดของ Green Economy, Zero Waste, COP26 และ Business readiness
# สถาปัตย์ >> ออกแบบ
# วนศาสตร์ >> ทำผลิตภัณฑ์
# เศรษฐศาสตร์ >> ประเมินมูลค่า
# บริหารธุรกิจ >> พัฒนา business model

# สิ่งแวดล้อม >> ประเมินความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

📢 สิทธิ์พิเศษที่นิสิตจะได้รับ
✅ ชิงรางวัลทุนการศึกษา
✅ นับหน่วยกิตได้
✅ เข้าร่วมกิจกรรม workshop ที่เป็นประโยชน์มากๆได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานจากการประกวด

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่🔸 ผศ. ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

วัน – เวลา

🗓  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 ธันวาคม 2564
🗓  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2564

แชร์