🎓กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
25 / ก.พ. / 2565 สํานักงานเลขานุการ
กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

07.00-07.30 : ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม
07.30-07.45 : ชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม
07.45-10.00 : ฝึกซ้อมรับปริญญา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม
10.00-10.30 : เดินทางและตั้งแถวหน้าอาคารจักรพันธ์ฯ ด้านข้างฝั่งศูนย์เรียนรวม 3
11.00-11.25 : ฝึกซ้อมที่อาคารจักรพันธ์ฯ
12.00-13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ที่คณะสิ่งแวดล้อม
13.00-14.00 : ฝึกซ้อมรับปริญญา (ต่อ) และนัดหมายเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม

แชร์