💐พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม มก. บางเขน
31 / ส.ค. / 2565 สํานักงานเลขานุการ
รายละเอียด

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อม บางเขน ปีการศึกษา 2565

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 🕓 16.0๐ – 17.30 น.

📍ห้องประชุมใหญ่ คณะสิ่งแวดล้อม

 

กำหนดการ

16.00-16.30  นิสิตลงทะเบียน

16.30-16.35  นิสิตกล่าวถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู

16.35-16.50  นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมกล่าวคำไหว้ครู

16.50-17.00  ตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีมอบพานไหว้ครูแก่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม

และคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม

17.00-17.10  คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม มอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

17.10-17.20  พิธีมอบตุ้งติ้งให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดย คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและ

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม

17.20-17.25  คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม

17.25-17.30 นิสิตแสดงมุฑิตาจิตมอบพวงมาลัยไหว้ครูให้แก่คณาจารย์คณะ

สิ่งแวดล้อม

17.30 นิสิตประเมินผลโครงการไหว้ครูและเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู

แชร์