ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรและผลงานทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยและสิ่งแวดล้อมโลก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ดูเพิ่มเติม
งานวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
ข่าวทั้งหมด
รับสมัคร โครงการเเข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ หัวข้อ “การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
📣มาเเล้วววว ❗️❗️ ประกาศรับสมัคร เชิญชวน..นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ😍 ร่วมโครงการเเข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ หัวข้อ "การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development towards Defending Global change) - ส่งคลิปกล่าวสุนทรพจน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที 📌ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567 นี้ !! น้องๆที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือดูรายละเอียดการสมัครได้เลย
03 / ก.ค. / 2567
ปฎิทินกิจกรรม