ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมพิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม บางเขน ปีการศึกษา 2566
30 / มิ.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อมบางเขนปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00-17.30 น.

แชร์