ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “biodiversity, health and infectious diseases”
17 / ก.ค. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ นิสิต และผู้สนใจ
🔸️เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “biodiversity, health and infectious diseases”
🔸️โดย Dr. Serge Morand (CNRS-CIRAD, France and Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University)

🗓️ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ⏰️ เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 คณะสวล.

แชร์