ขอเชิญนิสิตใหม่ KU และผู้ปกครองเข้าร่วม “โครงการคณะสิ่งเเวดล้อมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ บางเขน และกำแพงเเสน” ปี 2566
13 / มิ.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ

“โครงการคณะสิ่งเเวดล้อมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ บางเขน และกำแพงเเสน” ปี 2566

🗓 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.15 น.

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Webex

นิสิตและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมออนไลน์

แชร์