ประการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสิ่งแวดล้อม
20 / ม.ค. / 2566 สํานักงานเลขานุการ
รายการ
ระยะเวลา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แชร์