ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
07 / มิ.ย. / 2566 สํานักงานเลขานุการ
รายการ
ระยะเวลา
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

แชร์