โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
08 / มี.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

📣📢ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 เเละคณาจารย์ ร่วมงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งเเวดล้อม มก.

แชร์