ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
08 / พ.ค. / 2566 สํานักงานเลขานุการ
รายการ
ระยะเวลา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

แชร์