Carbon Neutral KASET FAIR 2024
19 / ม.ค. / 2567 สํานักงานเลขานุการ

🟩 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอกย้ำการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อนด้วยการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 67 แบบซีโร่คาร์บอน (คาร์บอนนิวทรัล)

🟢 เชิญชวน นิสิตจิตอาสา จาก คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Carbon-neutral KASET FAIR 2024 ในระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อร่วมเป็นทีมงานในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ และจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (T-VER) มาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ เพื่อขอรับรอง “การจัดคาร์บอนนิวทรัลอีเวนท์” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

🟢 กิจกรรมโครงการ
1. เข้ารับการอบรมแนวทางการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดอีเวนท์
2. รวบรวมข้อมูลภาคสนามในงานเกษตรแฟร์

🟢 ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ
1. ได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านทักษะการคิดเเละการเรียนรู้
2. ใบรับรองเข้ารับการอบรม

สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ 👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJE8s6LWKAxRLM3HCV7j2Itpk77JX4V9pzPjH1O9IdH2MSw/viewform

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👉
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ชูมณี
โทร 0 2579 2946 ต่อ 301
อีเมล parkpoom.choom@ku.th


#CarbonNeutralEvent
#คาร์บอนนิวทรัลเกษตรแฟร์#CarbonNeutralKasetFair2024
#TGO#องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก#มหาวิทยาลัยสีเขียว
#GreenUniversity#การเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
#CarbonNeutrality

แชร์