💐ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมพิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อม บางเขน
31 / ส.ค. / 2565 สํานักงานเลขานุการ

พิธีไหว้ครูคณะสิ่งแวดล้อมบางเขนปีการศึกษา 2565
  ห้องประชุมใหญ่คณะสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายนพ.ศ. 2565 เวลา 16.00 – 17.30 น.

แชร์