นางสุกัลญา อ่อนศรี
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  การศึกษา

  บธ.บ. สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 • ติดต่อ

  อีเมลล์

  ecsyo@ku.ac.th

  โทรศัพท์

  0-2579-2946 ต่อ 037