นางสาวสายสุจิตร พูลสงวน
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์

  การศึกษา
  ปริญญาตรี
  • วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปริญญาโท
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ

  ภูมิศาสตร์ เเละสิ่งเเวดล้อม


 • ติดต่อ

  อีเมล

  poolsangaun88@gmail.com

  โทรศัพท์

  0-2579-3878 ต่อ 606