นายพีรภัทร ด้วงสโมสร
ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  ช่างเทคนิค

  การศึกษา

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


 • ติดต่อ

  อีเมล

  Ecppd@ku.ac.th

  โทรศัพท์