นางสาวสุมีนา คล้ายพงษ์
ตำแหน่ง  แม่บ้าน
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง

  แม่บ้าน

  การศึกษา
  • ปวช. พาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 • ติดต่อ

  อีเมล

  sumeena.k@ku.ac.th