นางสาวจิณห์จุฑา ชัยอุดม
ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
 • ประวัติ

  ตำแหน่ง
  • นักประชาสัมพันธ์
  การศึกษา
  • ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงเเรมและธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • ติดต่อ

  อีเมล

  jinjutha.c@ku.th

  โทรศัพท์