ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
17 / ม.ค. / 2565 สํานักงานเลขานุการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชุดเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม Click
 • ชุดกล้องจุลทรรศน์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซในบรรยากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดปั๊มดูดสารละลายตัวอย่าง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • เตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • เครื่องวัดอัตราการซึมน้ำของดิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงสำนักงานคณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน Click
 • ชุดควบคุมอุณภูมิให้แก่ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด(ครั้งที่ 2) Click
 • เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนรังสีในช่วงอินฟราเรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2 ) Click
 • ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2) Click
 • ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเครื่องเขย่า ชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด Click
 • กล้องสเตอริโอแบบภาพกว้างสามมิติชนิดความละเอียดสูงพร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด Click
 • ชุดเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ระบบรีเวิอร์สออสโมซิส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดควบคุมอุณภูมิให้แก่ตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชุด Click
 • ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 4 ชุด Click
 • เครื่องอุตุนิยมวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 ชุด Click
 • เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนรังสีในช่วงอินฟาเรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง Click
 • ชุดเครื่องมือตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง PM 2.5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 3 ชุด Click
 • เครื่องวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง click
 • เครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซนในบรรยากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง click
 • ชุดกลั่นสำหรับหาปริมาณไนโตรเจน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด click
 • ชุดย่อยตัวอย่าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด click
แชร์