การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 / พ.ย. / 2565 สํานักงานเลขานุการ
รายการ
ระยะเวลา
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The 61st Kasetsart University Annual Conference

แชร์